De Roswaard

De Roswaard is een mooi landgoed dat ligt tussen het Pannerdens Kanaal en de Rijndijk in Doornenburg. Het is eigendom van de familie Den Daas uit Etten.

Het is 55 ha groot en bestaat grotendeels uit landerijen die worden bewerkt door Meiland uit Azewijn. Aardappelen, suikerbieten, mais, gerst, tarwe en graszaad wordt er verbouwd. De niet voor de landbouw te gebruiken stukken (onland) zijn mooie natuurgebiedjes geworden en worden door paarden begraasd.

De natuur kan hier al jaren gewoon zijn gang gaan. De dijkverzwaring en de herinrichting hebben dan ook geen afbreuk gedaan aan de schoonheid van ons prachtig natuurgebied. Samen met de gebruikers en de eigenaar proberen we de pracht van de natuur in de Roswaard te behouden zoals die nu is.

Veel lof moet worden toegezwaaid aan de vele vrijwilligers en aan onze Roswaard-vrienden die enkele malen per jaar rivierzwerfvuil opruimen. Te grote woestenijen weten we binnen de perken te houden door maaien en opruimen. Het bedienen van het grote Roswaardgemaal wordt verzorgd door Mark. Hij zorgt ervoor dat de dijkbewoners en wij droge voeten houden. Ook dank aan de knotploeg die jaarlijks vele wilgen knot en zo de vertrouwde begroeiing in stand houdt.