Mensen en Werk

Wat wordt er allemaal gedaan op de Roswaard?

Er wordt hier regelmatig samen gewerkt (er is altijd wat te doen), maar er wordt ook geleefd. Al langer werken we met vrienden en kennissen die op de stoeterij alle voorkomende werkzaamheden verrichten. De dagen waarop gewerkt wordt, zijn aangename afwisselingen voor mij en ook zeker voor de klussers.

Samen hebben we op zo’n dag wat gepresteerd in de open lucht en in een prachtige omgeving. De paarden verzorgen, voeren, poetsen, naar de wei brengen.
Belangrijk is dat de Friese paarden, en zeker ook de veulens, met veel liefde, geduld en aandacht worden behandeld.

Ook worden de stallen uitgemest, schuren worden schoongehouden. Er zijn vaste werkzaamheden zoals onderhoud van de weilanden, de afrasteringen herstellen en het onderhoud van de vele machines. De gebouwen worden aangepast en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. Hooien veroorzaakt menig zweetdruppel, maar het wordt lachend afgesloten met een koud pilsje.

Het knotten van de vele wilgen wordt geregeld door onder andere een groep mensen uit Doornenburg, tezamen met vrijwilligers van elders.

Omdat het 2 km lange weiland langs de Rijn (Pannerdens Kanaal) 2 tot 3 keer per jaar onder water staat, is het verwijderen van zwerfvuil en hout een hele klus. Vaak moeten afrasteringen langs de Rijn geheel opnieuw worden herplaatst omdat ze door het hard stromende water zijn weggespoeld. Er worden schuilhutten voor de paarden gebouwd.

Ook staan er nog enkele projecten op stapel die uitgevoerd kunnen worden, waaronder het bouwen van een toegangspoort en de bouw van een ouderwetse hooimijt en natuurlijk de bouw van een Rijnterras. We zijn ook begonnen aan een ooievaarsnest, maar die is door een storm afgebroken en wordt niet meer herbouwd.

De vaste Roswaard-vrijwilligers zijn:

Ger Bonekamp
Mart van Kerkhof
Theo van Marwijk
Anne Witjes
Arjan de Kuijper
Bart Witjes
Luuk Zwart
Mark Joseph
Tessa van Kerkhof
Puck Lentjes
Theo Lintsen
Kelly van de Belt
Mark Peters
Tjarda Joosse
Paula van den Belt
Isa Beke
Anneloes Uewema

Dan zijn er nog velen met een eigen inbreng o.a.:
Joes & Seth
Liny Siemonsma
Geert Peters
Jo (overleden op 11-10-2015)