De Roswaard

De Roswaard is een mooi landgoed dat ligt tussen het Pannerdens Kanaal en de Rijndijk in Doornenburg. Het is eigendom van de familie Den Daas uit Etten.

Het is 65 ha groot en bestaat grotendeels uit landerijen die worden bewerkt door Meiland uit Azewijn. Aardappelen, suikerbieten, mais, gerst, tarwe en graszaad wordt er verbouwd. De niet voor de landbouw te gebruiken stukken (onland) zijn mooie natuurgebiedjes geworden en worden gedeeltelijk door onze paarden begraasd. Ook zijn er weides en dijken die door schapen worden begraasd.

De natuur kan hier al jaren gewoon zijn gang gaan. De dijkverzwaring en de herinrichting hebben dan ook geen afbreuk gedaan aan de schoonheid van ons prachtig natuurgebied. Samen met de buren, de gebruikers en de eigenaar proberen we de pracht van de natuur in de Roswaard te behouden zoals die nu is.

Veel lof moet worden toegezwaaid aan de vele vrijwilligers (uit de buurt en Roswaard-vrienden) die jaarlijks wilgen knotten en enkele malen per jaar rivierzwerfvuil opruimen en te grote woestenijen weten in te perken.